Przedszkole Miejskie Nr 171
Łódź ul. Gorkiego 41

Rada Rodziców
Projekt i wykonanie strony: Aleksandra Wardęcka
Lokalizacja: www.edu.lodz.pl
Copyright 2010 PM Nr 171 w Łodzi
Wszelkie prawa zastrzeżone
Przewodniczący
Pan Jarosław Wasilewski

Wiceprzewodnicząca
Pani Emilia Urbaniak

Skarbnik
Pani Kamila Lewandowska

Sekretarz
Pani Magdalena Matczak

Pozostali członkowie Rady Rodziców
Pani Marzena Frontczak
Pani Anna Głowacka
Pani Anna Kozłowska
Pan Arkadiusz Potasiak
Pani Sylwia Smolińska