Przedszkole Miejskie Nr 171
Łódź ul. Gorkiego 41

Oferta
Projekt i wykonanie strony: Aleksandra Wardęcka
Lokalizacja: www.edu.lodz.pl
Copyright 2010 PM Nr 171 w Łodzi
Wszelkie prawa zastrzeżone
Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 600-1700.
Dyrektor przedszkola - mgr Barbara Truchta - nauczyciel dyplomowany
Kadra pedagogiczna
Jadwiga Karmazyn - nauczyciel mianowany /licencjat/
mgr Marzena Piotrowska - nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Sołtyszewska - nauczyciel mianowany
Aldona Stencel - nauczyciel mianowany /licencjat/
mgr Agnieszka Frydrych - nauczyciel stażysta

• ciepłą, domową atmosferę, atrakcyjne pomoce dydaktyczne,
gry, układanki
•zdrowe, zróżnicowane i smaczne posiłki
• koła zainteresowań - przyrodniczo - ekologiczne (badanie,
eksperymentowanie), kulinarne w ramach Akademii Zdrowego
Przedszkolaka (udział w zajęciach bezpłatny)
• zajęcia terapii pedagogicznej dla dzieci posiadających trudności
• program autorski "Potrafię bezpiecznie uczestniczyć w ruchu
drogowym"
• ciekawe zajęcia, promowanie  zdrowego stylu życia
• konkursy, warsztaty, wycieczki
• zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
• edukację komputerową dla starszych dzieci
• bezpłatne zajęcia z języka angielskiego i gimnastyki korekcyjnej

Przedszkole zapewnia dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach od 800 do 1300.
Szczegółowe zasady organizacji Przedszkola określa Statut Przedszkola.
PM 171 oferuje: