przedszkole miejskie nr 171
Łódź ul. Gorkiego 41

Aktualności
Projekt i wykonanie strony: Aleksandra Wardęcka
Lokalizacja: www.edu.lodz.pl
Copyright 2010 PM Nr 171 w Łodzi
Wszelkie prawa zastrzeżone
Kwiecień 2015
Tygodniowy jadłospis

Zajęcia Koła Kulinarnego "WITAMINOWE KUCHCIKI" odbędą się 3 czerwca grupa I i 17 czerwca grupa II o godzinie 1500 wg podziału na grupy.
Zajęcia Koła Origami odbywają się w każdy czwartek w godz. 1300-1330.
Zapraszamy dzieci 5,6-letnie do udziału w zajęciach Koła Przyrodniczo-Ekologicznego w każdą środę w godz. 1500-1600.
Zajęcia Taneczne odbędą się 13 czerwca grupa I o godzinie 845 i 24 czerwca grupa II o godzinie 900 wg podziału na grupy.
Zajęcia Plastyczne odbędą się 11 czerwca grupa I o godzinie 1200 i 13 czerwca grupa II o godzinie 930 wg podziału na grupy.

Informacje dla rodziców:
Dokumenty do pobrania związane z rekrutacją na rok szkolny 2015/2016:
- Regulamin rekrutacji PM171
- Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
- Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów
- Zasady rekrutacji
- Komunikat Dyrektora PM171 o liczbie wolnych miejsc

Przedszkole Miejskie nr 171 realizuje program z zakresu edukacji ekologicznej.

Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Nazwa zadania: " WODA" program edukacji ekologicznej
w Przedszkolu Miejskim Nr 171
w Łodzi

Koszt całkowity zadania: 11.100 zł

Koszt dofinansowania z WFOŚiGW
w Łodzi: 9.900 zł

W ramach zadania przewidziano do realizacji:
6 wycieczek:
• 1 do Ogrodu Zoologicznego w Łodzi dla wszystkich dzieci. W czasie wycieczki dzieci obejrzą akwaria przedstawiające naturalne, podwodne krajobrazy wraz z ich mieszkańcami oraz wezmą udział w zajęciach edukacyjnych "Życie w wodzie - ryby".
• 3 do zbiorników wodnych w Łodzi - Stawy Jana, Młynek, Park nad Jasieniem (Jasień), w czasie wycieczek dzieci poznają wybrane rzeki (cieki wodne) przepływające przez Łódź, przedszkolaki będą uczestniczyły w warsztatach terenowych prowadzonych przez ekologów z Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła
• 1 do Spały i okolic - dla wszystkich dzieci, przedszkolaki zwiedzą Spałę, będą spacerować brzegiem Pilicy, zwiedzą rezerwat przyrodniczo-geologiczny „Niebieskie Źródła” (ostoja ptaków wodnych) oraz Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim
• 1 do Uniejowa (dzieci 5 i 6-letnie) zwiedzanie Geotermii Uniejów, udział w warsztatach nt właściwości i sposobów wykorzystania wód geotermalnych, zabawy w wodzie – baseny termalne, spacer brzegiem Warty
3 konkursy:
• Konkurs pt. „Kilka słów o wodzie" - recytatorski dla chętnych dzieci z PM Nr 171
• Konkurs pt. „Życie w wodzie” – plastyczny dla wszystkich dzieci z PM Nr 171
• Quiz wiedzy "Tajemnice wody" dla wszystkich dzieci z PM Nr 171
Przeprowadzenie:
• Imprezy z okazji Światowego Dnia Wody (22 marca), podkreślenie znaczenia wody, oraz zachęcanie do właściwego gospodarowania wodą
• Wystawy prac konkursowych (prace z konkursu plastycznego "Życie w wodzie")
• Akcji "Rzeki Łodzi" - zapoznanie dzieci i rodziców z rzekami przepływającymi przez Łódź
• Cyklu zajęć o wodzie w każdej grupie przedszkolnej- zabawy badawcze, eksperymenty, zajęcia terenowe
• Projektu Klubu GAJA "Zaadoptuj rzekę" - zdobycie wiedzy na temat wybranej rzeki (cieku wodnego) i "opiekowanie" się nią (badanie wody, porządkowanie terenu obok)
• Warsztatów przyrodniczo - ekologicznych (systematycznie - raz w tygodniu) dla zainteresowanych dzieci 5 i 6-letnich (zajęcia wzbogacające wiedzę)v • Przedstawienia teatralnego z udziałem dzieci i ich rodziców pt. "O tym jak do pięknej rzeki człowiek wpuścił jakieś ścieki"
• Wystaw tematycznych związanych ze zbiornikami wodnymi w salach przedszkolnych np. "Rafa koralowa", "Rzeka", "W stawie"

Wcześniej Przedszkole Miejskie nr 171 realizowało również program z zakresu edukacji ekologicznej.

Projekt dofinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Nazwa zadania: " LAS" edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim Nr 171 w Łodzi

Koszt całkowity zadania: 20.000 zł

Koszt dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: 17.900 zł

Link do strony www.zainwestujwekologie.pl z informacją o projekcie.